Over mij


Proefschrift over kritisch denken

Ik (1973) promoveerde in 2011 op een interdisciplinair proefschrift over kritisch denken. Voor een korte indruk zie: filosofie.nl.
Met interdisciplinair wordt hier bedoeld dat het onderzoek zowel een beroep doet op een onderzoeksmethode en op denkers uit de geesteswetenschappen, als gebruik maakt van bestaand empirisch onderzoek uit de ontwikkelingspsychologie en onderwijskunde. Het proefschrift bestaat uit een filosofische conceptanalyse over kritisch denken. Daarnaast worden bestaande empirische onderzoeksresultaten toegepast voor het opstellen van een empirisch toetsbare hypothese over de correlaten van kritisch denken-prestatie. Ofwel: wat vereist kritisch denken, volgens mijn concept, in cognitief opzicht? Vervolgens wordt bestaand empirisch onderzoek toegepast op de vraag hoe kritisch denken in de context van school kan worden bevorderd. Dit resulteert in didactische ideeën waarvan de potentiële effectiviteit voor het (aan)leren van kritisch denken is beargumenteerd.

Docent kritisch denken en ethiek Avans Hogeschool

Ik ben vanaf januari 2014 werkzaam als docent Kritisch denken en Ethiek aan de opleiding Communicatie van Avans Hogeschool in Breda. Ik ben ook borgingsfunctionaris (kwaliteitsbewaking toetsen) en voorzitter van de Academieraad van de Academie voor Communicatie en User Experience (ACUE).

Co-redacteur en auteur Opvoeden in betrokkenheid

In september 2014 is het boek Opvoeden in betrokkenheid. Lessen uit de wetenschap uitgekomen bij uitgeverij SWP. Samen met dr. Kitty Jurrius was ik redacteur van deze bundel. In de bundel is een hoofdstuk van mij opgenomen, getiteld: Kritisch denken en burgerschapsvorming in het voortgezet onderwijs.

Schrijver en ontwikkelaar lesmateriaal

Tussen 2012 en 2013 werkte ik in het lectoraat Jeugd en Opvoeding van De Haagse Hogeschool. Ik schreef met collega Jakop Rigter en onder leiding van lector René Diekstra mee aan een tekstboek psychologie voor het voortgezet onderwijs. Het ontwikkelde lesmateriaal werd door Jakop en mij onderwezen aan hoogbegaafde kinderen in de onderbouw van een middelbare school in Hellevoetsluis.

Werkgroepdocent Pedagogische Wetenschappen

Ik combineerde mijn promotie-onderzoek tussen 2006-2011 met een (parttime)baan als werkgroepdocent bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Filosofiedocent Hogeschool van Amsterdam

Tussen 2004-2006 was ik filosofiedocent aan het Amsterdam Fashion Institute van de Hogeschool van Amsterdam. Ik ontwikkelde en gaf de vakken: bedrijfsethiek, the philosophy of branding en cultuurfilosofie voor de toenmalige studierichting Concepts & Brands.

Wetenschapsfilosofie Universiteit van Amsterdam

Ik studeerde wijsbegeerte tussen 2001 en 2004 aan de Universiteit van Amsterdam. Ik studeerde cum laude af in de wetenschapsfilosofie. Tevens behaalde ik in 2004 mijn eerstegraads onderwijsbevoegdheid als docent filosofie.

Dramadocent

Voordat ik in 2001 wijsbegeerte ging studeren, werkte ik gedurende zes jaar als dramadocent. Daar ging van 1991-1995 een opleiding tot eerstegraads dramadocent aan de Hogeschool voor de Kunsten aan vooraf.
Ik specialiseerde mij op de theaterschool in de richting regie. Ik werd op basis van een auditie gekozen voor het spelen van de hoofdrol in de eindexamenproductie Hamlet.