Filosofische essays


Morele (zelf)zorg bij gemaskeerde schaamte

Het eeuwige geduld van normatieve vragen

De relevantie van de puttertjeskwestie

Gemeengoed

Gave van het begrijpende hart

Je zal Annie maar zijn

Hoe word ik een constructieve sidderrog?

Zelf denken = goeddoen?

Kritisch op het juiste moment

Generositeit als terechte zelfwaardering

Filosofie is interesse

De tolerantieparadox

Is Jan een waarheidspreker?

Intuïties die deugen

Banale helden?

Kahnemans conclusie

Dankbaar voor alles?

Vergeving als ingewikkeld cadeau

Voor-oordeel met kritische functie

Oordeel als volwaardige kennisvorm

Onbruikbare fictie

Twee draden van hetzelfde koord

Uitspraken beweren niets

Het spijt me, Hannah Arendt