In dit kritisch denken-blog publiceer ik teksten over het lesgeven in kritisch
denken bij de opleiding Communicatie van Avans Hogeschool. Ik doe dit in
samenwerking met het lectoraat Brein en Leren.