Aanbod


Boek: “Uitspraken beweren niets”

Mijn filosofische columns zijn door uitgeverij SWP gebundeld. Het boek is te koop op de website van SWP voor €15,00.

Lage verzendkosten (gratis vanaf €20,00)!

Boek bestellen

Op de achterzijde van het omslag staat:

Wie wil begrijpen wat uitspraken uitdrukken, verplaatst zich in de mensen die uitspraken doen. Uit dat onderzoek komen passende kritische vragen voort die aanzet geven tot reflectief oordelen. In Uitspraken beweren niets maakt de lezer kennis met de manier waarop Heleen Torringa kritisch denken opvat. Heleens benadering van kritisch denken is geïnspireerd op het werk van filosofe Hannah Arendt (1906-1975). De bundel begint en eindigt met een brief aan haar inspiratiebron.

Uitspraken beweren niets bestaat uit filosofische columns. Niet alleen over kritisch denken, maar ook over bijvoorbeeld morele intuïtie, dankbaarheid en tolerantie. Het overkoepelende thema van veel columns is oordeelsvorming.

De oordeelsvorm die Heleen vooral voor ogen heeft met kritisch denken is reflectief oordelen over maatschappelijke onderwerpen. Een oordeelsvorm waarvoor de beoordelaar zich niet op eenduidige criteria kan baseren, maar niet uitsluitend subjectief is. Feiten respecteren en je verplaatsen in de perspectieven van anderen zijn belangrijke vereisten van deze oordeelsvorm. Het accent van Heleens kritisch denken-concept ligt op achterhalen wat mensen uitdrukken met hun uitspraken, voordat ze kritisch worden onderzocht.

Kritisch denken begint met verwondering over datgene wat is en verontwaardiging over datgene wat anders zou moeten zijn. In Uitspraken beweren niets zit vooral heel veel verwondering.

Peter Venmans

Uitspraken beweren niets biedt een caleidoscoop aan overdenkingen over alledaagse onderwerpen (zoals intuïtie, vergeving, dankbaarheid, generositeit, vooroordelen), bijeengehouden door een centrale notie: heb oog voor het ongewone en denk erover na. Vermijd het gedachteloos nabauwen van clichés maar ook het emotioneel (en evenzeer gedachteloos) verwerpen van andermans opvattingen.”

Ruud Abma

Kennisclips (Video)

Bekijk kennisclips over argumenteren op mijn YouTube-kanaal

Kennisclips